Фізіологія людини (Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., 2005)

Обгортка: 
На основі сучасних поглядів та наукових даних, отриманих протягом останніх років, у підручнику викладено фізіологію людини у структурно-функціональному взаємозв’язку клітин, тканин, органів і систем організму як єдиного цілого. У книзі висвітлено актуальні аспекти загальної та порівняльної фізіології, анатомічні обґрунтування будови, фізіологічні основи життєдіяльності у різних умовах зовнішнього середовища; специфічні та неспецифічні механізми адаптації; проблеми гомеостазу, надійності і компенсацій функцій; основи дії лікарських речовин на окремі структури та функціональні системи організму, механізми функціонування, регулювання й інтегрування діяльності всіх систем органів та реалізації функцій організму людини. На основі програми та нового навчального плану узагальнено багаторічний досвід викладання фізіології людини на кафедрах нормальної фізіології у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького та Запорізькому державному медичному університеті. Книга є теоретичним виданням, яке допоможе у вивченні класичних фундаментальних основ фізіології, а також повсякденній роботі провізора. Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Автори: Гжегоький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г.

Якщо фаіл не відкривається, значить програма просто не читає цей формат. підберіть другу програму через інтернет.

~~~`~

Файл відкривається і там одні символи?? як це розуміти?

Знайшла нарешті!