Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів (Ковальчук Л.Я., 2003)

Обгортка: 
У навчальному посібнику з сучасних позицій висвітлено основні питання анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Сформульовано найважливіші принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. Подано анатомо-функціональні особливості систем життєзабезпечення; патогенезу, клініки та діагностики їх порушень. Виділено алгоритм надання невідкладної медичної допомоги та роботу медсестри у складі спеціалізованої лікарської бригади по проведенню реанімації та інтенсивної терапії хворих. Описано методики діагностичних і лікувальних маніпуляцій та операцій. Для ефективнішого засвоєння матеріалу до кожного розділу розроблено ситуаційні задачі та тестові питання для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, зокрема бакалаврів зі спеціальності “Анестезіологія”; фахового вдосконалення середніх медичних працівників відділень анестезіології та інтенсивної терапії. Посібник також буде корисним для інтернів-анестезіологів і молодих спеціалістів різних розділів медицини. Автори: Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д., Панасюк А.М.

Не має книги. Поставте на скачування, будь-ласка.

шо ви людей розводите?нема тут книги

книги немає!!!!!!!!!