Анестезіологія та інтенсивна терапія (Чепкий Л.П., 2003)

Обгортка: 
Підручник складається із двох частин. Першу частину присвячено загальним питанням анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема реаніматології. У другій висвітлено особливості проведення анестезії та інтенсивної терапії при ураженні різних органів і систем, зокрема у дітей, хворих похилого віку, в акушерській, стоматологічній практиці тощо; питання невідкладної допомоги при інфекційних хворобах, техногенних і природних катастрофах. Матеріал подано на рівні сучасних досягнень світової науки, із застосуванням найновішої міжнародної термінології в галузі анестезіології та суміжних наук. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для інтернів, а також для практичних лікарів. Автори: Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.

Підтримую у мене теж не скачується

не скачується(