Гігієна та екологія (під ред. Бардова, 2005)

Обгортка: 
Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та провідними гігієністами вищих навчальних закладів України за загальною редакцією завідувача опірної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та екології людини, член-кореспондент АМН України професора В.Г.Бардова. У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо. Підручник включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини: пропедевтику гігієни, комунальну гігієну, гігієну харчування, гігієну дітей, та підлітків, гігієну лікувально-профілактичних закладів радіаційну гігієну, гігієну надзвичайних станів та військову гігієну, тропічну гігієну, особисту гігієну, психогігієну, екологію людини. Підручник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” згідно вимог Болонського процесу. У підручнику враховані профілактичні пріоритети діяльності лікаря. Автори підручника входили з сучасних вимог до викладання, нового, творчого акценту на самостійну роботу студентів, необхідності переходу на європейські принципи навчання та контролю теоретичних знань, умінь та практичних навичок, беручи за основу багаторічний досвід викладання дисципліни та її окремих розділів у вищих медичних навчальних закладах України. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

ewq

Дякую!)

Так!

клас!!!!!!!!