Основи медичної генетики

Обгортка: 
Автори: 
Бужієвська Т.І.
Рік видання: 
2001
Видавництво: 
Київ, "Здоров'я"
Якість: 
відмінна
Викладені основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики, молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організмів. Посібник містить сучасні відомості про методи генетичного обстеження та спадкові хвороби: вади розвитку, захворювання, пов'язані зі спадковими порушеннями різних видів метаболізму, опис фармакогенетичних ензимопатій, деяких первинних імунодефіцитів та онкозахворювань. У ньому наведені сучасні можливості лікування та профілактики спадкової патології, основи медико-генетичного моніторингу, медичні аспекти генної інженерії. Закінчується посібник контрольними питаннями до окремих розділів та задачами з медико-генетичиого консультування, наводиться генетичний глосарій основних термінів та симптомів. Для студентів вищих медичних закладів освіти всіх рівнів акредитації та лікарів різного профілю.

404 Not Found Скачати неможливо.