Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

Автори: 
Шостакович-Корецька Л.Р., Дзяк Л.А., Маврутенхов В.В.
Рік видання: 
2004
Видавництво: 
Дніпропетровськ "Арт-Прес"
Якість: 
середня
У навчальному посібнику, написаному авторським колективом, подана сучасна інформація про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, терапію, профілактику інфекційних захворювань центральної нервової системи у дітей. Навчальний посібник може використовуватися студентами 5 і 6 курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернами при вивченні дитячих інфекцій, лікарями-педіатрами, лікарями-інфекціоністами, дитячими неврологами.