Апоптоз і рак: від теорії до практики

Обгортка: 
Автори: 
Фільченков О.О.,Стойка Р.С.
Рік видання: 
2006
Видавництво: 
Тернопіль "Укрмедкнига"
Якість: 
добра
У монографії узагальнені найновіші відомості про закономірності та механізми загибелі клітин еукаріотичних організмів. Порівнюючи різні форми такої загибелі – апоптоз, який ще називають запрограмованою або фізіологічною смертю клітини, автофагія і некроз – патологічна смерть клітин. У першій главі наведені дані про молекулярні та клітинні механізми апоптозу, а також показана біологічна роль цього процесу в нормі та за різних патологічних станів у людини. У другій главі проведено аналіз різних методів дослідження апоптозу in vitro та in vivo. Їх використання дозволяє точніше виявляти ранні патологічні зміни, адекватно оцінювати стадію захворювання й ефективність проведеної терапії, а також корегувати індивідуальні схеми лікування онкологічних хворих. У третій главі охарактеризовані особливості апоптозу пухлинних клітин, зокрема механізми, які викликають зміни в регуляції апоптозу під час злоякісного росту. Остання глава монографії присвячена перспективам використання препаратів, які впливають на апоптоз та ангіогенез, у протипухлинній терапії. Книга розрахована та фахівців у різних галузях біології та медицини. Вона буде корисною не лише для лікарів-онкологів, але й для широкого кола читачів, які цікавляться новинками в галузі природничих наук. Табл. 17.Мал. 45. Бібліогр.: гл. 1 (250 посилань), гл. 2 (208 посилань), гл.3( 504 посилання), гл.4 (342 посилання).