Ортопедія

Обгортка: 
Автори: 
Олекса А.П.
Рік видання: 
2006
Видавництво: 
Тернопіль "Укрмедкнига"
Якість: 
добра
Підручник "Ортопедія" - перше видання українською мовою, основною метою якого є задоволення потреби студентів та лікарів у сучасній інформації з питань ортопедичної патології. Особливо це стосується практикуючих ортопедів-травматологів, які не отримали достатніх знань з ортопедії під час навчання у вищих навчальних медичних закладах внаслідок обмеженої кількості годин, виділених для цього курсу. Публікації з питань ортопедії у медичній літературі розрізнені і присвячені в основному окремим нозологічним одиницям, причому висвітлюються лише певні проблеми. Більш-менш повна узагальнена інформація з питань ортопедичної патології, яка б відповідала вимогам сьогодення, на теренах України поки що відсутня. Ми хотіли заповнити цю прогалину і надати можливість студентові і практикуючому ортопеду-травматологу отримати короткі відомості про аномалії розвитку плода, природжені і набуті захворювання опорно-рухового апарату. Опис кожної нозологічної форми подаємо за загальноприйнятою схемою, звертаючи увагу на раннє виявлення дисплазій і природжених вад. Ефективність своєчасної діагностики і консервативного лікування, починаючи з пологового будинку, підтвердилась на практиці, що дало можливість запобігти проведенню оперативних втручань та інвалідності з дитинства значного відсотка хворих. Прикладом цього може бути успішне консервативне лікування дисплазії кульшового суглоба, клишоногості та інших природжених вад. У книзі "Ортопедія" належним чином висвітлюються складні набуті деформації у дітей, які виникли внаслідок в'ялого і спастичного паралічу, а також природжені вади і хвороби хребта, які досить часто трапляються, а хворі не завжди отримують повноцінне лікування. Це стосується сколіозів, спонди-лолістезів, запальних процесів хребта. Також подано сучасні погляди на діагностику та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, остео-хондропатій, різної етіології синовітів і артритів, які трапляються у повсякденній практиці сімейного лікаря, терапевта і хірурга. Інформація про пухлини і пухлиноподібні захворювання кісток і суглобів є дуже важливою, оскільки доброякісні і злоякісні пухлини стали частіше виявлятись як у дорослих, так і у дітей, а організація кваліфікованої допомоги хворим потребує покращання. У книжку "Ортопедія" введено коротку інформацію про професійні захворювання опорно-рухового апарату (діагностика) лікування і профілактика яких повинні в сучасних умовах зайняти належне місце. Ілюстративний матеріал віддзеркалює деякі питання тексту і у значній мірі запозичений з різних іноземних джерел: особливо з "Outline of Orthopaedics" (Crawford J.A., Hamblen D.L., 1990), чотиритомника "Operative Orthopaedics" (Chapman M.W., 1993), "Principles of Orthopaedie Practice" (Dee R., Hurst L., Gruber M., 1997), "Praktische Orthopedie" (Matzen/Matzen, 1990). Сподіваємося, що україномовна "Ортопедія" буде корисною для студентів і зацікавлених фахівців-початківців: допоможе їм полегшити діагностику природжених і набутих ортопедичних захворювань та поліпшити лікування хворих. Без сумніву, книжка "Ортопедія" не позбавлена певних недоліків, але оцінка ЇЇ придатності залишається за читачем. Будемо вдячні за справедливі зауваження та побажання, які обов'язково врахуємо

Щиро дякую за навчальний посібник.